Bøg   (træ)


Facus Sylvestris   
 
Beskrivelse af planten:

Hækbøg

Kraftigt voksende hækplante