Header
Menu
Sidemenu_haven

Siderne her giver et overordnet billede af havens tilblivelse.

En mere detaljeret beskrivelse kan findes hhv under "historien" og den kommende blog


Haven 2014

Haven 2015

Haven 2016

Haven 2017

Haven 2018

Haven 2019


Pilehæk set fra syd

Gang i motorsaven

Første pilestubbe

Lidt for tæt på
Haven

Haven 2013

Da vi overtog haven, var her kun en kæmpe græsplæne, nogle store, gamle træer og forvoksede buske.

Det første vi tog fat på var et 5m højt pilehegn, som blev fældet med hård hånd. Stubbene fik lov at stå tilbage, og nye, friske skud viste sig hurtigt i løbet af foråret

Stammerne blev skåret op, og alle grene og kviste kørte vi gennem en kæmpe flishugger, som vi lejede i Påsken

Børn og børnebørn var gode hjælpere, og det meste brænde fik vi solgt

I løbet af foråret lykkedes det at klippe de fleste buske ned, og at grave 'bedene' igennem for mange års græs og ukrudt. Fra haven i Resenbro hentede vi stauder, Rhododendron og diverse aflæggere, som blev sat i jorden i venteposition forskellige steder i haven.

Sommeren 2013 blev brugt på at renovere huset, mens vi ventede på at få solgt i Resenbro. Havearbejdet lå i bero, kun græs og hæk blev klippet, og det værste ukrudt holdt væk fra buskadserne og skellinjen under pilestubbene

I efteråret nåede jeg dog at plante en hæk af Paradisæble (Malus Sargentii) der hvor piletræerne før gav læ. Det største arbejde lå i at fjerne brændenælderne, som breder sig fra det ubebyggede jordstykke ved siden af.


Brændestakken

Kvasbunkerne vokser

Børnearbejde

Set fra nordskel før fældning
Footer

©: Copyright Havelykke 2016: Susanne Frostholm, Tingskrivervej 36, Hinge