Header
Menu
Sidemenu_haven

Siderne her giver et overordnet billede af havens tilblivelse.

En mere detaljeret beskrivelse kan findes hhv under "historien" og den kommende blog


Haven 2014

Haven 2015

Haven 2016

Haven 2017

Haven 2018

Haven 2019


Færdigt gravearbejde

Der graves en hel dag

Den nye fliselægning

Lars nyder det færdige arbejde
Haven

Haven 2015

I Hinge startede foråret allerede i marts, hvor Lars klippede pilene ned. Samtidig begyndte jeg at slå pæle i jorden længst mod syd, dér hvor vi havde markeret at det sydlige skel er. De tiligere ejere har fra begyndelsen ladet græsplænen fortsætte helt ud til markkanten.

Det vil vi nu ikke ændre på, men jeg syntes der manglede en markering for perspektivets skyld, så fra første færd har jeg haft planer om en bøgehæk. Med tanke på de mange rådyr, som færdes på marken og gennem vores have, besluttede jeg nu at lave et pilehegn i stedet.

Lige før Påske fik vi en entreprenør til at grave af til en udvidelse af terrassen på nordsiden. Da grunden skråner en hel del op mod vejen, fik jeg lagt et jorddepot ved siden af den påbegyndte urtehave, og jeg kørte siden mange trillebørfulde længere op i "frugthaven". Efter megen flytten og riven og samlen sten kunne det jævnes nogenlunde ud, og jeg såede græs

Fliserne blev lagt med hjælp fra søn og børnebørn, og derefter kunne Lars begynde at samle drivhuset, som stod færdigt tids nok til at jeg kunne indkøbe tomat- og agurkeplanter

Ved den ene langside af terrassen har vi anlagt et bed med Fairyroser og 3 Paradisæbletræer. Dem er vi nu lidt spændte på, for straks efter plantningen blev det et forrygende blæsevejr, og de har ikke set for godt ud resten af sommeren.

Selv om urtehaven synes ret lille endnu, så havde vi grønt til den daglige salatskålen hele sommeren

I sydhaven voksede staudebedet sig tæt og smukt, og selv uden vanding var der stadig meget at se på helt hen i Oktober.


Urtehave og nymalet gavl

Staudebedet sidst på sommeren

Pilehegnet mod syd

Staudebed i foråret
Footer

©: Copyright Havelykke 2016: Susanne Frostholm, Tingskrivervej 36, Hinge